calvincychin

CN-SG/China A50 mungkin akan menurus tren turun

SGX:CN1!   FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES
CN-SG/ China A50 mungkin akan menurus tren turun sebab sentuh sasaran turun. tp1 11214

CN-SG/ China A50 maybe will continue downtrend because hit target down. tp1 11214

#ARTTpick #KebayaTrader