lokmanaktien

DOW Jones 5 of 5 of 5

Singkat
DJ:DJI   Indeks Dow Jones Industrial Average
DOW menghampiri paras extension 3.618 dan 4.0
Kepada pelabur equity perlu berjaga2 kerana risiko pasaran semakin lama semakin besar dan reward semakin kecil dengan valuation sekarang.
Dijangka FED akan semakin hawkish menaikkan kadar faedah dengan keadaan ekonomi US yang amat memberangsangkan sehingga mencapai puncak (economic stalled)

Risiko pasaran

- Perang dagang US-China berlanjutan sehingga 3-5 tahun.
- Brexit

Dijangka bear market akan bermula kurang dari 20 bulan