NASDAQ:DOGZ   Dogness (International) Corporation
telah pun berjaya menbuat top yang pertama

adakah sedang membuat top yang kedua dan sekaligus membentuk paten top berkembar?