HKEX:HSI1!   HANG SENG INDEX FUTURES
mendapat peluang untuk bergerak semula dalam julat