NYSE:LHX   L3Harris Technologies, Inc
LHX telah terlebih jual.
mungkin meneruskan kenaikan mencari rintangan 235.
sokongan pada paras 226.