akmy

SUCCESS (s) WL Bulanan Januari 2021

MYX:SUCCESS   SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
Gerakan harga telah menberi indikasi bahawa akan ada gerakan positif yg panjang tak lama lagi, semua bergantung kemana hala yg akan dilalui, petak kelabu adalah paras sokongan dan rintangan dan harga semasa betul2 berdekatan antyara keduanya. Monitor.