Mengenai

Bursa Saham Kenya, yang juga dikenali sebagai Nairobi Securities Exchange (NSE), merupakan pasaran ekuiti utama yang beroperasi di Kenya, sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang pantas berkembang di Sub-Sahara Afrika. Ia ditubuhkan pada tahun 1954 dengan satu fungsi utama iaitu menyenaraikan ekuiti dan sekuriti hutang. Bursa ini dikawalselia oleh Capital Markets Authority (CMA), tetapi ia telah menjadi satu Limited Self-Regulatory Organisation pada September 2016. Di masa hadapan, Bursa ini akan memperkenalkan instrumen-instrumen baru, termasuk dan tidak terhad kepada Exchange Traded Funds (ETFs), Derivatif Kewangan dan Komoditi dan Kredit Karbon. NSE adalah disenaraikan awam dan merupakan bursa tersenarai kendiri kedua di Afrika.

Senarai bursa merangkumi 61 syarikat dengan permodalan pasaran dengan purata USD 23 Billion. Beberapa syarikat dagangan terbesar adalah Safaricom Ltd, Equity Group Holdings Plc, East African Breweries Plc, KCB Group Ltd, dan The Co-Operative Bank Of Kenya Ltd. Bursa Saham Kenya merupakan sebahagian daripada Sustainable Stock Exchanges Initiative dan menerbitkan satu Panduan ESG pada tahun 2021 yang memerlukan syarikat-syarikat tersenarai untuk melaporkan inisiatif ESG. TradingView menawarkan paparan data tertunda dan data masa nyata bursa ini untuk semua pelanggan.