RicardoSantos

[RS]RSI Mirrors V0

EXPERIMENTAL: using mirrors/reflections to pinpoint reversal points.
Can be used as a regular RSI .
can use mirrors/reflections to check how strong the moves are, or when they break apart.

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
study(title="[RS]RSI Mirrors V0", shorttitle="[RS]RSIM.V0", overlay=false)

buylimit = input(40)
selllimit = input(60)

source = close

rsi1 = rsi(source, input(14))
rsi2 = rsi(source, input(50))
//  ||---
excess = rsi2-rsi1
posexcess = excess > 0 ? buylimit-excess : buylimit
negexcess = excess < 0 ? selllimit-excess : selllimit

posexcess1 = excess > 0 ? buylimit-excess*2 : buylimit
negexcess1 = excess < 0 ? selllimit-excess*2 : selllimit
posexcess2 = excess > 0 ? buylimit-excess*4 : buylimit
negexcess2 = excess < 0 ? selllimit-excess*4 : selllimit

posfilter = posexcess < 0 ? 0 : posexcess
posfilter1 = posexcess1 < 0 ? 0 : posexcess1
posfilter2 = posexcess2 < 0 ? 0 : posexcess2
negfilter = negexcess > 100 ? 100 : negexcess
negfilter1 = negexcess1 > 100 ? 100 : negexcess1
negfilter2 = negexcess2 > 100 ? 100 : negexcess2

plot(posfilter, style=area, color=orange, transp=55, histbase=buylimit)
plot(negfilter, style=area, color=olive, transp=55, histbase=selllimit)
plot(posfilter1, style=area, color=orange, transp=70, histbase=buylimit)
plot(negfilter1, style=area, color=olive, transp=70, histbase=selllimit)
plot(posfilter2, style=area, color=orange, transp=85, histbase=buylimit)
plot(negfilter2, style=area, color=olive, transp=85, histbase=selllimit)
//  ||---   Mirroring
posmirror = excess > 0 ? 0+excess : 0
negmirror = excess < 0 ? 100+excess : 100
posmirror1 = excess > 0 ? 0+excess*2 : 0
negmirror1 = excess < 0 ? 100+excess*2 : 100
posmirror2 = excess > 0 ? 0+excess*4 : 0
negmirror2 = excess < 0 ? 100+excess*4 : 100

posmfilter = posmirror > buylimit ? buylimit : posmirror
posmfilter1 = posmirror1 > buylimit ? buylimit : posmirror1
posmfilter2 = posmirror2 > buylimit ? buylimit : posmirror2
negmfilter = negmirror < selllimit ? selllimit : negmirror
negmfilter1 = negmirror1 < selllimit ? selllimit : negmirror1
negmfilter2 = negmirror2 < selllimit ? selllimit : negmirror2

plot(posmfilter, style=area, color=olive, transp=55, histbase=0)
plot(negmfilter, style=area, color=orange, transp=55, histbase=100)
plot(posmfilter1, style=area, color=olive, transp=70, histbase=0)
plot(negmfilter1, style=area, color=orange, transp=70, histbase=100)
plot(posmfilter2, style=area, color=olive, transp=85, histbase=0)
plot(negmfilter2, style=area, color=orange, transp=85, histbase=100)

//  ||---   Outputs
//  ||---   This need to be last to show on top.
plot(rsi1, color=#98b8be, style=histogram, linewidth=2, histbase=50)
plot(rsi2, color=#be9e98, style=histogram, linewidth=2, histbase=50)

plot(rsi1, color=black, style=line, linewidth=1)
plot(rsi2, color=blue, style=line, linewidth=1)

hline(buylimit, color=green)
hline(selllimit, color=maroon)
hline(50)