FritzHaber

Renko Reversal Zigzag Strategy

Based on my "Renko Reversal Alert".
Will open a long trade and close all short trades, if there is a bullish renko reversal.
Will open a short trade and close all long trades, if there is a bearish renko reversal.
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?