RicardoSantos

[RS]RSI Divergence V4

EXPERIMENTAL: experimental setup, hard coded rsi lengths, hardcoded level limits, testing new aproach to the reflections, added extra rsi's
main rsi's length 13/55, smooth option will affect all rsi's

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
study(title="RSI Divergence V4", shorttitle="RSID.V4", overlay=false)
buylimit1 = 10
buylimit2 = 20
buylimit3 = 30
buylimit4 = 40
selllimit1 = 90
selllimit2 = 80
selllimit3 = 70
selllimit4 = 60
smooth = input(4)
src = sma(input(type=source, defval=close), smooth)

rsi1 = rsi(src, 5)
rsi2 = rsi(src, 8)
rsi3 = rsi(src, 13)
rsi4 = rsi(src, 21)
rsi5 = rsi(src, 34)
rsi6 = rsi(src, 55)

rcolor1 = rsi1 >= rsi2 ? silver : gray
rcolor2 = rsi2 >= rsi3 ? silver : gray
rcolor3 = rsi3 >= rsi4 ? silver : gray
rcolor4 = rsi4 >= rsi5 ? silver : gray
rcolor5 = rsi5 >= rsi6 ? silver : gray
plot(rsi1, color=rcolor1)
plot(rsi2, color=rcolor2)
plot(rsi3, color=black)
plot(rsi4, color=rcolor4)
plot(rsi5, color=rcolor5)
plot(rsi6, color=black, linewidth=2)
//  ||-------------------------------------------------------------------------------------
dif1 = rsi6-rsi1
dif2 = rsi5-rsi2
dif3 = rsi4-rsi3

topdiv1 = dif1 < 0 ? selllimit4 - dif1 : selllimit4
topdiv2 = dif2 < 0 ? selllimit3 - dif2 : selllimit3
topdiv3 = dif3 < 0 ? selllimit2 - dif3 : selllimit2
botdiv1 = dif1 > 0 ? buylimit4 - dif1 : buylimit4
botdiv2 = dif2 > 0 ? buylimit3 - dif2 : buylimit3
botdiv3 = dif3 > 0 ? buylimit2 - dif3 : buylimit2

plot(topdiv1, style=area, color=teal, transp=80, histbase=selllimit4)
plot(topdiv2, style=area, color=teal, transp=80, histbase=selllimit3)
plot(topdiv3, style=area, color=teal, transp=80, histbase=selllimit2)
plot(botdiv1, style=area, color=teal, transp=80, histbase=buylimit4)
plot(botdiv2, style=area, color=teal, transp=80, histbase=buylimit3)
plot(botdiv3, style=area, color=teal, transp=80, histbase=buylimit2)
//----------------------------------------------------------
hidelimits = input(true)
hline(0, color=black)
plot(hidelimits ? na : buylimit1, color=green)
plot(hidelimits ? na : buylimit2, color=lime)
plot(hidelimits ? na : buylimit3, color=olive)
plot(hidelimits ? na : buylimit4, color=teal)
hline(50, color=black)
plot(hidelimits ? na : selllimit1, color=maroon)
plot(hidelimits ? na : selllimit2, color=red)
plot(hidelimits ? na : selllimit3, color=orange)
plot(hidelimits ? na : selllimit4, color=teal)
hline(100, color=black)