Mod Magnet

Anda boleh mengaktifkan ciri magnet untuk sementara dengan menggunakan langkah-langkah mudah ini:

  • Pilih alat lukisan yang anda gemari
  • Tekan kekunci CTRL/Command dan mula melukis satu elemen

Jika mod magnet diaktifkan, anda boleh menyahaktifkannya untuk sementara dengan menekan kekunci CTRL/Command.


Anda juga boleh menukar mod magnet aktif/nyahaktif dengan menekan kekunci CTRL/Command, sementara anda mengedit lukisan-lukisan pada carta.