Nilai-nilai dalam legenda telah dipangkas

Kami telah memendekkan garisan dengan nilai-nilai di dalam legenda apabila mereka mengambil terlalu banyak ruang jadi ia tidak akan masuk campur dengan melihat carta. Jika anda mahu melihat semua nilai-nilai di dalam legenda, anda boleh mengaktifkan pilihan Balut teks di dalam menu konteks legenda atau di dalam tetapan carta.Anda juga boleh melihat semua nilai-nilai dalam format yang sesuai di bahagian Tetingkap Data pada panel kanan You can also view all values in a se format in the Data Window section of the right panel.