Saya telah dikenakan bayaran untuk percubaan saya dan saya mahukan bayaran balik

Adalah satu tindakan yang baik untuk membaca dasar kami yang terdapat di laman web kami jika anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai dasar pembayaran balik kami. Dasar kami dulunya cukup ketat dengan sedikit atau tidak ada ruang tolak ansur kerana dasar kami menyatakan dengan jelas bahawa caj akan dikenakan sekiranya pengguna tidak membatalkan percubaan mereka sebelum tempoh percubaan tamat, namun, kakitangan kami telah menyemak semula dasar kami dan kami sekarang membuat bayaran balik bergantung kepada situasi tertentu pengguna. Kami memahami bahawa banyak pengguna mungkin terlupa atau menghadapi masalah dalam membatalkan percubaan mereka, oleh yang demikian, kami menawarkan tempoh penyiasatan bermula permintaan bayaran balik dilakukan,  di mana kakitangan kami akan menentukan sama ada permintaan bayaran balik anda akan diterima atau tidak.