Menggunakan Sembang Awam

Bilik sembang awam terbuka kepada semua dan boleh dijumpai di bar alat di bahagian kanan halaman atau di tab aplikasi mudah alih. Untuk menyertai dalam perbualan, sila ambil perhatian bahawa peraturan dalam perlu dipatuhi selang peraturan berikut:

  • Pengguna perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 5 poin reputasi untuk menyertai perbualan. Keperluan ini wujud untuk mengelakkan spam dan mengekalkan komuniti yang mesra.
  • Perbualan harus mengikut tajuk dan tujuan bilik sembang. Contohnya, bilik sembang Saham adalah untuk idea berkaitan pasaran saham.
  • Jangan memonopoli atau mendominasi sebarang perbualan. Berilah peluang kepada semua untuk berbual.
  • Jangan menggah-gahkan atau bercakap besar tentang hasil, biar analisis anda yang menentukannya.
  • Menggunakan ciri perkongsian carta dalam bilik sembang untuk tujuan yang sepatutnya. Tidak dibenarkan memaparkan kandungan lain.
  • Kami melaksanakan fungsi abai untuk membolehkan anda mengabaikan pengguna mengikut budi bucara anda sendiri. Anda boleh menggunakan fungsi tersebut tetapi jangan umumkan dalam bilik sembang. Ia tidak matang, menimbulkan konfrontasi dan tidak diperlukan.