Apakah yang perlu saya buat sebelum berdagang melalui TimeX di TradingView?

.