Mengapakah saya tidak dapat log masuk Binance menggunakan akaun saya?

Buat masa sekarang, hanya dibenarkan untuk log masuk ke integrasi Binance menggunakan akaun hadapan anda. Akaun semerta masih belum disokong.