HELLENIC TELECOM. ORG. (CR)

HTOATHEX
HTO
HELLENIC TELECOM. ORG. (CR)ATHEX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas HTO

Satu cara tinjauan mendalam untuk HELLENIC TELECOM. ORG. (CR) aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

HTO aliran tunai percuma untuk Q3 22 adalah 100.9M EUR. Untuk 2021, HTO aliran tunai percuma adalah 639.2M EUR dan operasi aliran tunai adalah 1.23B EUR.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Mata wang: EUR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasipertumbuhan tahun ke tahun
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburanpertumbuhan tahun ke tahun
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaanpertumbuhan tahun ke tahun
Aliran Tunai Bebaspertumbuhan tahun ke tahun