EXXON MOBIL CORP
XOM BYMA

XOM
EXXON MOBIL CORP BYMA
Berdagang sekarang
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Berdagang sekarang
Gambaran keseluruhan
Idea Teknikal Kewangan

XOM Carta Resit Penyimpanan

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Exxon Mobil Corporation terlibat didalam perniagaan berkaitan tenaga. Syarikat ini terlibat dalam eksplorasi, pembuatan, pengangkutan dan penjualan minyak mentah dan gas asli, dan melakukan pengilangan, pengangkutan dan penjualan barangan petroleum. Syarikat ini juga mengilang dan memasarkan komoditi petrokimia, termasuk plastik olefins, aromatics, polyethylene dan polypropylene, dan sebahagian produk istimewa buatan sendiri. Segmen syarikat merangkumi Huluan, Hiliran, Kimia, dan Korporat dan Pembiayaan. Perkhidmatan Huluan beroperasi untuk mencari gali dan mengeluarkan minyak mentah dan gas asli. Perkhidmatan Hiliran pula beroperasi untuk mengilang dan menjual barangan petrokimia. Syarikat mempunyai aktiviti carigali dan perkembangan di dalam projek yang terletak di Amerika, Canada/America Selatan, Eropah, Afrika, Asia dan Australia/Oceania.

Berita