WELLS FARGO & CO

WFCCL BCS
WFCCL
WELLS FARGO & CO BCS
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

WFCCL penyata kewangan: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk WELLS FARGO & CO aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas WFCCL untuk Q3 21 ialah 6.95T. Untuk 2020, aliran tunai bebas WFCCL adalah 12.94T dan aliran tunai operasi adalah 12.94T.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas