GENUS POWER INFRASTRUCTURES LT

GENUSPOWER BSE
GENUSPOWER
GENUS POWER INFRASTRUCTURES LT BSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

GENUSPOWER penyata kewangan: Penyata pendapatan

GENUS POWER INFRASTRUCTURES LT penyata kewangan, termasuk hasil, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian

Jumlah hasil untuk GENUSPOWER untuk suku sebelum ini adalah 1.78B, dan ianya 36.39% lebih tinggi berbanding suku sebelumnya. Pendapatan bersih Q2 21 ialah -24.93M.

TTM
Untung Kasar
Jumlah Pendapatan
Cost of goods sold
Perbelanjaan kendalian (tidak termasuk COGS)
Pendapatan Operasi
Pendapatan bukan kendalian, jumlah
Pendapatan pracukai
Ekuiti dalam perolehan
Cukai-cukai
Kepentingan tak mengawal/minoriti
Pendapatan/perbelanjaan lain selepas cukai
Pendapata bersih sebelum kendalian dihentikan
Operasi dihentikan
Pendapatan Bersih
Pelarasan pencairan
Dividen keutamaan
Pendapatan bersih dicairkan sedia ada untuk pemegang saham sepunya
Basic earnings per share (Basic EPS)
Diluted earnings per share (Diluted EPS)
Purata saham asas belum jelas
Saham dicairkan belum jelas
EBITDA
EBIT
Jumlah Belanja Operasi