AIR FRANCE -KLM AF

AFEURONEXT PARIS
AF
AIR FRANCE -KLMEURONEXT PARIS
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin}
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Transportation
Industri: Airlines
Air France-KLM SA memberikan servis pengangkutan udara untuk penumpang dan kargo. Aktivitinya meliputi kargo, penyelenggaraan aeronatik dan aktiviti-aktiviti lain pengangkutan udara seperti perkhidmatan katering dan sewa. Firma ini beroperasi menerusi segmen-segmen berikut: Rangkaian, Penyelenggaraan, Transavia dan Lain-lain. Segmen Rangkaian mengandungi rangkaian penumpang dan servis kargo. Segmen Penyelenggaraan memberikan servis penyelenggaraan kepada syarikat penerbangan lain dan pelanggan seluruh dunia. Segmen Transavia terlibat dalam aktiviti kos rendah yang dilakukan oleh Transavia. Segmen Lain-lain memberikan servis kepada kumpulan dan tidak diliputi oleh segmen-segmen lain di atas. Syarikat ini ditubuhkan pada 23 April, 1947 dan beribu pejabat di Paris, Perancis.