BP PLC DL-,25

BPE5 FWB
BPE5
BP PLC DL-,25 FWB
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

BPE5 financial statements: Penyata pendapatan

BP PLC DL-,25 penyata kewangan, termasuk hasil, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian

Jumlah hasil untuk BPE5 untuk suku sebelum ini adalah 30.37B, dan ianya 3.28% lebih tinggi berbanding suku sebelumnya. Pendapatan bersih Q2 21 ialah 2.60B.

TTM
Untung Kasar
Jumlah Pendapatan
Kos Barangan
Perbelanjaan kendalian (tidak termasuk COGS)
Pendapatan Operasi
Pendapatan bukan kendalian, jumlah
Pendapatan pracukai
Ekuiti dalam perolehan
Cukai-cukai
Kepentingan tak mengawal/minoriti
Pendapatan/perbelanjaan lain selepas cukai
Pendapata bersih sebelum kendalian dihentikan
Operasi dihentikan
Pendapatan Bersih
Pelarasan pencairan
Dividen keutamaan
Pendapatan bersih dicairkan sedia ada untuk pemegang saham sepunya
EPS asas
Cairan EPS
Purata saham asas belum jelas
Saham dicairkan belum jelas
EBITDA
EBIT
Jumlah Belanja Operasi