PINE CARE GROUP LTD

1989 HKEX
1989
PINE CARE GROUP LTD HKEX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas 1989

PINE CARE GROUP LTD statistik dan nisbah kewangan utama

Nisbah harga-kepada-jualan 1989 adalah 2.90. Syarikat mempunyai nisbah Nilai Perusahan kepada EBITDA 23.43. Pada masa 2021 mereka telah menggajikan 504.00 pekerja.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Matawang: HKD
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Semasa
Statistik utama
Jumlah Saham Biasa Belum Jelas
Saham terapung belum jelas
Bilangan pekerja
Bilangan pemegang saham
Nisbah penilaian
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada jualan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Nisbah harga ke buku
Nilai perusahaan
Nisbah nilai perusahaan kepada EBITDA
Nisbah keuntungan
Pulangan aset %
Pulangan ekuiti %
Pulangan pada modal yang dilaburkan %
Margin kasar %
% margin operasi
% margin EBITDA
Margin bersih %
Nisbah kecairan
Nisbah pantas
Nisbah semasa
Perolehan inventori
Perolehan aset
Nisbah kesolvenan
Nisbah hutang kepada aset
Nisbah hutang kepada ekuiti
Nisbah hutang jangka panjang kepada jumlah asset