BEIJING NORTH STAR CO

588HKEX
588
BEIJING NORTH STAR COHKEX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas 588

Gambaran keseluruhan dividen BEIJING NORTH STAR CO

Dividen 588 dibayar setahun sekali. Dividen sesaham terakhir ialah 0.01 HKD. Sehingga hari ini, Kadar Hasil Dividen (TTM)% ialah 1.29%.