COUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD

CHHB MYX
CHHB
COUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD MYX
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

CHHB penyata kewangan: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk COUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas CHHB untuk Q2 21 ialah -4.33M. Untuk 2020, aliran tunai bebas CHHB adalah 16.06M dan aliran tunai operasi adalah 18.32M.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas