GOLDEN LAND BERHAD

MYXGLBHD
pada penutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

GLBHD fundamentals

GOLDEN LAND BERHAD penyata kewangan, termasuk hasil, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian

Jumlah hasil GLBHD untuk suku lepas adalah 35.39M MYR, dan ianya 110.18% lebih tinggi daripada suku sebelum ini. Pendapatan bersih untuk Q2 23 adalah -543.00k MYR.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Jumlah Pendapatan
Untung Kasar
Pendapatan Operasi
Pendapatan pracukai
Pendapatan Bersih
Mata wang: MYR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
TTM
Jumlah Pendapatanpertumbuhan tahun ke tahun
Kos barangan yang dijual
Untung Kasarpertumbuhan tahun ke tahun
Perbelanjaan kendalian (tidak termasuk COGS)
Pendapatan Operasipertumbuhan tahun ke tahun
Pendapatan bukan kendalian, jumlah
Pendapatan pracukaipertumbuhan tahun ke tahun
Ekuiti dalam perolehan
Cukai-cukai
Kepentingan tak mengawal/minoriti
Pendapatan/perbelanjaan lain selepas cukai
Pendapata bersih sebelum kendalian dihentikan
Operasi dihentikan
Pendapatan Bersihpertumbuhan tahun ke tahun
Pelarasan pencairan
Dividen keutamaan
Pendapatan bersih dicairkan sedia ada untuk pemegang saham sepunya
Pendapatan asas sesaham (EPS Asas)pertumbuhan tahun ke tahun
Pendapatan sesaham dicairkan sesaham (EPS Dicairkan)pertumbuhan tahun ke tahun
Purata saham asas belum jelas
Saham dicairkan belum jelas
EBITDApertumbuhan tahun ke tahun
EBITpertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah Belanja Operasi