VORTEX CONSOLIDATED BERHAD

VC MYX
VC
VORTEX CONSOLIDATED BERHAD MYX
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

VC financial statements: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk VORTEX CONSOLIDATED BERHAD aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas VC untuk Q1 21 ialah -8.11M. Untuk 2020, aliran tunai bebas VC adalah -32.42M dan aliran tunai operasi adalah -32.14M.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas