Yandex N.V

YNDX NASDAQ
YNDX
Yandex N.V NASDAQ
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Gambaran keseluruhan
Idea Kewangan Teknikal

Carta Saham YNDX

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Teknologi
Industri: Perkhidmatan/Perisian Internet
Yandex N.V. adalah sebuah syarikat Internet dan Teknologi, yang mengoperasikan enjin carian Internet. Segmen perniagaan syarikat meliputi Carian dan Portal, E-Dagangan, Teksi, Pengelasan dan Pengujikajian. Segment Carian dan Portal syarikat menawarkan kepelbagaian servis di Russia, Ukraine, Belarus and Kazakhstan, yang mana merupakan servis carian, berasaskan lokasi, peribadi dan mudah-alih, yang memudahkan pengguna mencari informasi yang berkaitan dan objektif untuk berinteraksi dan berhubung di Internet, dari kedua-dua computer meja dan peranti mudah-alih. Enjin carian syarikat ini menawarkan akses kepada pelbagai informasi yang ada dalam talian. Yandex.Market memberikan peruncit satu platform untuk mencapai pelanggan-pelanggan yang mencari informasi peruncit tertentu, produk dan harga. Dari 31 Disember, 2016, Yandex.Taxi telah beroperasi di 46 bandar sekitar Russia, Georgia, Armenia, Kazakhstan, Belarus dan Ukraine. Unit Pengiklanan syarikat meliputi Auto.ru, Yandex.Realty, Yandex.Jobs and Yandex.Travel.

Breaking news