HOUSING DEVEL FIN HDFC

HDFCNSE
HDFC
HOUSING DEVEL FINNSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Finance
Industri: Finance/Rental/Leasing
Housing Development Finance Corporation Limited adalah syarikat induk. Syarikat ini terlibat dalam pembiayaan loan untuk pembelian rumah kediaman, hartanah komersial dan untuk lain-lain. Segmen-segmen syarikat ini termasuklah loan, insurans hayat, insurans am, pengurusan aset dan lain-lain. Ia juga menawarkan insurans produk, seperti motorsikal, kesihatan, perjalanan, rumah dan kemalangan peribadi dan produk tersendiri, seperti hartanah, marin, penerbangan, dan insurans liabiliti dalam divisi korporat. Ia juga menawarkan pengurusan portfolio, mutual fund, pengurusan pelaburan hartanah, pengurusan projek, perundingan pelaburan dan perkhidmatan berkaitan hartanah. Rangkaian pengedarannya termasuk 4520 cawangan dan 12,000 atm di 2590 tempat. Anak syarikatnya termasuklah HDFC Developers Ltd., HDFC Investments Ltd., HDFC Trustee Co. Ltd. and HDFC Asset Management Co. Ltd., dan lain-lain.