Asbury Automotive Group Inc

ABG NYSE
ABG
Asbury Automotive Group Inc NYSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas ABG

Posisi terkini kewangan Asbury Automotive Group Inc

Jumlah aset ABG untuk Q2 22 adalah 7.64B USD. 2.82% kurang daripada Q1 22 sebelum ini. Dan jumlah liabiliti berkurang sebanyak 7.91% dalam Q2 22 ke 5.23B USD.

Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Jumlah Aset
Jumlah Liabiliti
Matawang: USD
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Jumlah Asetpertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah Aset Semasa
Jumlah Aset Bukan-semasa
Jumlah Liabilitipertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah Tanggungan Semasa
Jumlah Liabiliti Bukan-semasa
Jumlah Ekuitipertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah liabiliti & ekuiti pemegang saham
Jumlah Hutang
Hutang bersih
Nilai buku setiap saham