Johnson & Johnson

pada penutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Asas-asas JNJ

Johnson & Johnson statistik dan nisbah kewangan utama

Nisbah harga-kepada-jualan JNJ adalah 4.28. Syarikat mempunyai nisbah Nilai Perusahan kepada EBITDA 13.12. Pada masa 2022 mereka telah menggajikan 152.70k pekerja.

Statistik
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Mata wang: USD
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Semasa
Statistik utama
Jumlah Saham Biasa Belum Jelas
Nisbah penilaian
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada jualan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Nisbah harga ke buku
Nilai perusahaan
Nisbah nilai perusahaan kepada EBITDA
Nisbah keuntungan
Pulangan aset %
Pulangan ekuiti %
Pulangan pada modal yang dilaburkan %
Margin kasar %
% margin operasi
% margin EBITDA
Margin bersih %
Nisbah kecairan
Nisbah pantas
Nisbah semasa
Perolehan inventori
Perolehan aset
Nisbah kesolvenan
Nisbah hutang kepada aset
Nisbah hutang kepada ekuiti
Nisbah hutang jangka panjang kepada jumlah asset
Long term debt to total equity ratio