Coca-Cola Company (The)

KO NYSE
KO
Coca-Cola Company (The) NYSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

KO penyata kewangan: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk Coca-Cola Company (The) aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas KO untuk Q3 21 ialah 3.43B. Untuk 2020, aliran tunai bebas KO adalah 8.67B dan aliran tunai operasi adalah 9.84B.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas