Syarikat Awam Sambungan Global

GC SET
GC
Syarikat Awam Sambungan Global SET
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

GC penyata kewangan: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk Syarikat Awam Sambungan Global aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas GC untuk Q3 21 ialah 116.34M. Untuk 2020, aliran tunai bebas GC adalah -13.27M dan aliran tunai operasi adalah 124.7M.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas