SAMURAI 2K

Y8ESGX
Y8E
SAMURAI 2KSGX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas Y8E

Satu cara tinjauan mendalam untuk SAMURAI 2K aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Y8E aliran tunai percuma untuk H1 22 adalah -7.69M SGD. Untuk 2021, Y8E aliran tunai percuma adalah 2.84M SGD dan operasi aliran tunai adalah 5.17M SGD.

Tunai daripada Aktiviti Operasi
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Mata wang: SGD
TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasipertumbuhan tahun ke tahun
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburanpertumbuhan tahun ke tahun
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaanpertumbuhan tahun ke tahun
Aliran Tunai Bebaspertumbuhan tahun ke tahun