INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

601398 SSE
601398
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED SSE
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

601398 financial statements: Aliran tunai

Satu cara tinjauan mendalam untuk INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Aliran tunai bebas 601398 untuk Q2 21 ialah 475.71B. Untuk 2020, aliran tunai bebas 601398 adalah 803.84B dan aliran tunai operasi adalah 841.84B.

TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Dana daripada operasi
Perubahan pada modal bekerja
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Belian/Jualan Perniagaan, Nilai Bersih
Belian/Jualan Pelaburan, Nilai Bersih
Perbelanjaan Kapital
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Pelaburan, Jumlah
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Terbitan/persaraan untuk saham, nilai bersih
Hutang terbitan/persaraan, nilai bersih
Jumlah Dividen Tunai Dibayar
Lain-lain Butiran Aliran Tunai Kewangan, Jumlah
Aliran Tunai Bebas