ORIAN

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Asas-asas ORIN

ORIAN statistik dan nisbah kewangan utama

Nisbah harga-kepada-jualan ORIN adalah 0.33. Syarikat mempunyai nisbah Nilai Perusahan kepada EBITDA 11.23. Pada masa 2021 mereka telah menggajikan 965.00 pekerja.

Statistik
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
‪0‬
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Mata wang: ILS
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Semasa
Statistik utama
Jumlah Saham Biasa Belum Jelas
Nisbah penilaian
Nisbah harga kepada keuntungan
Nisbah harga kepada jualan
Nisbah harga kepada aliran tunai
Nisbah harga ke buku
Nilai perusahaan
Nisbah nilai perusahaan kepada EBITDA
Nisbah keuntungan
Pulangan aset %
Pulangan ekuiti %
Pulangan pada modal yang dilaburkan %
Margin kasar %
% margin operasi
% margin EBITDA
Margin bersih %
Nisbah kecairan
Nisbah pantas
Nisbah semasa
Perolehan inventori
Perolehan aset
Nisbah kesolvenan
Nisbah hutang kepada aset
Nisbah hutang kepada ekuiti
Nisbah hutang jangka panjang kepada jumlah asset
Nisbah hutang jangka panjang kepada jumlah ekuiti