DAILY POLYMER CORP

4716TPEX
4716
DAILY POLYMER CORPTPEX
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas 4716

DAILY POLYMER CORP penyata kewangan, termasuk hasil, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian

Jumlah hasil 4716 untuk suku lepas adalah 150.25M TWD, dan ianya 29.96% lebih rendah daripada suku sebelum ini. Pendapatan bersih untuk Q3 22 adalah 13.26M TWD.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Jumlah Pendapatan
Untung Kasar
Pendapatan Operasi
Pendapatan pracukai
Pendapatan Bersih
Matawang: TWD
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
TTM
Jumlah Pendapatanpertumbuhan tahun ke tahun
Kos barangan yang dijual
Untung Kasarpertumbuhan tahun ke tahun
Perbelanjaan kendalian (tidak termasuk COGS)
Pendapatan Operasipertumbuhan tahun ke tahun
Pendapatan bukan kendalian, jumlah
Pendapatan pracukaipertumbuhan tahun ke tahun
Ekuiti dalam perolehan
Cukai-cukai
Kepentingan tak mengawal/minoriti
Pendapatan/perbelanjaan lain selepas cukai
Pendapata bersih sebelum kendalian dihentikan
Operasi dihentikan
Pendapatan Bersihpertumbuhan tahun ke tahun
Pelarasan pencairan
Dividen keutamaan
Pendapatan bersih dicairkan sedia ada untuk pemegang saham sepunya
Pendapatan asas sesaham (EPS Asas)pertumbuhan tahun ke tahun
Pendapatan sesaham dicairkan sesaham (EPS Dicairkan)pertumbuhan tahun ke tahun
Purata saham asas belum jelas
Saham dicairkan belum jelas
EBITDApertumbuhan tahun ke tahun
EBITpertumbuhan tahun ke tahun
Jumlah Belanja Operasi