TOSHIBA CORP 6502

6502TSE
6502
TOSHIBA CORPTSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin}
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Producer Manufacturing
Industri: Industrial Machinery
Toshiba Corporation adalah pengeluar pelbagai elektrik/elektronik. Segmen Syarikat termasuk Tenaga & Infrastruktur, termasuk sistem penjanaan kuasa nuklear, sistem penjanaan kuasa terma, sel bahan api, penjanaan kuasa, dan sistem kawalan dan instrumentasi; Penyelesaian Komuniti, termasuk sistem penyiaran, sistem peralatan jalan, bekalan air dan sistem pembetungan, sistem alam sekitar, lif dan lampu diod pemancar cahaya; Sistem & Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan, yang merangkumi sistem x-ray diagnostik dan sistem tomografi berkomputer; Peranti & Komponen Elektronik, yang termasuk peranti isyarat kecil, peranti kuasa, peranti optoelektronik, peranti penyimpanan dan peralatan pembuatan semikonduktor; Produk & Perkhidmatan Gaya Hidup, yang termasuk komputer peribadi, televisyen, peti sejuk, mesin basuh dan perkhidmatan pembaikan rumah, dan Lain-lain, termasuk penyelesaian teknologi maklumat, sumber manusia dan sistem gaji, dan perkhidmatan logistik.