TSUNAGU GROUP HOLDINGS INC

6551TSE
6551
TSUNAGU GROUP HOLDINGS INCTSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E

Asas-asas 6551

Satu cara tinjauan mendalam untuk TSUNAGU GROUP HOLDINGS INC aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan

Di sini anda dapat mengetahui dari mana wang 6551 datang dan bagaimana syarikat membelanjakannya.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Tunai daripada Aktiviti Operasi
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan
Mata wang: JPY
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
TTM
Tunai daripada Aktiviti Operasipertumbuhan tahun ke tahun
Tunai Daripada Aktiviti Pelaburanpertumbuhan tahun ke tahun
Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaanpertumbuhan tahun ke tahun
Aliran Tunai Bebaspertumbuhan tahun ke tahun