MartinTFWong

<TradeVSA> Pos Kembali Ke Fasa Pengumpulan

Panjang
MYX:POS   POS MALAYSIA BHD
Isyarat kekuatan di carta:

1. Shakeout di fasa pengumupulan
2. Line Change dengan pentagon
3. Peningkatan volum

Penafian: Kandungan maklumat bagi saham yang tersebut adalah untuk rujukan. Maklumat tersebut tidak bermaksud untuk panggilan menjual atau membeli. Sila merujuk kepada penyelidikan yang waras dan teliti sebelum ingin membeli atau menjual apa-apa saham tersebut

Join TradeVSA community for 12 months membership + 3-Days MAsterClass. Learn to profit with Smart Money!

Contact Us for Info: +6010 266 9761