Terma Penggunaaan, Dasar dan Penafian

Tindakan pengesahan anda menggunakan laman web kami di www.tradingview.com (dan semua laman-laman yang berkaitan dengannya) atau perkhidmatan ("TradingView") menunjukkan bahawa anda bersetuju dengan terma penggunaan berikut("Terma Penggunaan"). Sekiranya anda tidak bersetuju, jangan gunakan TradingView. TradingView merupakan milik TradingView Inc. ("TradingView" atau "Kami" atau "Kita")

 1. Perubahan kepada terma penggunaan
  Kami boleh mengubah Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa. Sekiranya anda bercadang untuk terus menggunakan TradingView selepas kami menyiarkan perubahan pada Syarat Penggunaan ini, ini menandakan penerimaan anda terhadap terma baru ini. Anda akan sentiasa mempunyai akses kepada Syarat Penggunaan kami dan akan dapat menyemaknya pada bila-bila masa. Dengan memuat semula halaman ini, anda akan mempunyai versi yang terkini untuk pengguna TradingView.
 2. Perubahan kepada TradingView
  Kami boleh menghentikan atau mengubah sebarang perkhidmatan atau ciri-ciri pada TradingView pada bila-bila masa tanpa notis. Kami tidak menjamin keserasian kebelakang perkhidmatan kami dan Application Programming Interface (API) dalam kes ini.
 3. Pemilikan maklumat; Lesen untuk menggunakan tradingview; pengagihan semula data
  Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua hakmilik, tajuk dan minat untuk TradingView, dan semua maklumat yang tersedia didalam TradingView atau perkhidmatan kami, dalam semua bahasa, format dan media di seluruh dunia, termasuk;ah semua hak cipta dan tanda dagangan di dalamnya, adalah hak eksklusif TradingView, sekutu kami atau Penyedia Data kami (seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 6 (penafian mengenai kandungan) di bawah).
  Semua hakcipta, tajuk dan kepentingan didalam dan kepada mana-mana data atau / dan maklumat lain yang disediakan oleh Data Interaktif (IDCO) dan semua data / maklumat yang disediakan oleh Data Interaktif (IDCO) melalui TradingView atau perkhidmatan-perkhidmatan kami, dalam semua bahasa, format dan media di seluruh dunia, termasuk kesemua hak cipta dan tanda dagangan di dalamnya, adalah dikategorikan sebagai hak milik Data Interaktif (IDCO), iaitu sekutu kami atau Penyedia Data kami (seperti yang berkenaan).
  Anda tidak boleh menggunakan mana-mana perlombongan data, robot, atau alatan pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa pada Kandungan, rangka mana-mana bahagian TradingView atau Kandungan, sublesen, memberikan, memindahkan, menjual, meminjam, atau sebaliknya mengedar untuk pembayaran Kandungan tanpa persetujuan kami secara bertulis terlebih dahulu. Anda tidak boleh memintas mana-mana mekanisme yang termasuk dalam Kandungan untuk mencegah pengeluaran semula atau pengedaran Kandungan yang tidak dibenarkan. Untuk maklumat tambahan mengenai pertanyaan komersial dan perkongsian dengan TradingView sila lihat Halaman untuk dihubungi.
  Kecuali jika sebaliknya dibenarkan dengan nyata oleh perenggan terdahulu, anda bersetuju tidak akan menjual mana-mana perkhidmatan atau bahan dalam apa-apa cara atau untuk apa-apa tujuan tanpa persetujuan bertulis yang nyata daripada TradingView dan/atau penyedia data terlebih dahulu. Di samping itu, anda tidak boleh, tanpa persetujuan bertulis membuat salinan mana-mana perisian atau dokumentasi yang mungkin disediakan terlebih dahulu daripada TradingView dan penyedia data berkaitan, secara elektronik atau selainnya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menterjemahkan, merungkaikan susunan, menyahhimpun atau mencipta kerja derivatif.

  Kecuali jika dibenarkan secara jelas dengan perjanjian tambahan, kami tidak membenarkan penggunaan komersial dari mana-mana perkhidmatan atau API kami. Kami tidak memberi jaminan dan tidak menanggung sebarang tuntutan atau liabiliti untuk perkhidmatan atau perisian pihak ketiga. Sila lihat bahagian 19 (perisian pihak ketiga) di bawah untuk maklumat lanjut.
 4. Atribusi
  TradingView membenarkan semua pengguna Tradingview.com dan semua versi lain dari laman web ini menggunakan gambar carta TradingView dalam analisis, siaran akhbar, buku, artikel, pos blog dan penerbitan lain, termasuk juga menggunakan TradingView dalam sesi pendidikan, pemaparan carta TradingView semasa siaran video, termasuk gambaran keseluruhan, berita, analisis dan sebaliknya menggunakan atau mempromosikan carta TradingView atau sebarang produk dari laman web TradingView dengan syarat bahawa atribusi TradingView mestilah dapat dilihat dengan jelas pada setiap masa carta dan produk sedemikian digunakan.
  Atribusi mesti merujuk kepada TradingView, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang diterangkan di sini.
  Penggunaan carta TradingView semasa promosi video atau promosi lain di mana atribusi TradingView tidak kelihatan haruslah disertakan dengan keterangan produk yang digunakan di dalamnya. Sebagai contoh: "Penanda platform yang digunakan untuk analisis ini disediakan oleh TradingView", atau hanya ayat "Carta oleh TradingView", saiz fon tidak boleh lebih rendah daripada 10 PT = 13PX = 3.4MM.
  Anda boleh menggunakan butang "Snapshot" di bar alatan yang berada di bahagian atas carta untuk membuat fail gambar carta semasa anda dengan serta-merta. TradingView secara automatik akan mengambil gambar dengan semua atribusi yang diperlukan dan akan menyediakan pautan di mana anda boleh melihat carta anda, memuat turun atau perkongsian. Penggunaan mana-mana produk TradingView di luar laman web TradingView tanpa mendapat pengesahan yang tepat dari TradingView adalah tidak dibenarkan. Pengguna yang tidak mematuhi peraturan atribusi ini mungkin akan diharamkan secara kekal dan tindakan undang-undang lain boleh diambil untuk memastikan pematuhan ini berjalan. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, amaran tangguh-dan-berhenti, perintah mahkamah, injunksi, denda, bayaran ganti rugi dan sebagainya.
 5. Laman web dan pengiklan pihak ketiga
  TradingView boleh memasukkan pautan ke laman web pihak ketiga. Sebahagian daripada laman web ini mungkin mengandungi bahan yang tidak menyenangkan, menyalahi undang-undang, atau tidak tepat. Anda bersetuju bahawa TradingView tidak akan dipertanggungjawabkan untuk apa-apa aktiviti dagangan atau aktiviti lain yang berlaku di mana-mana laman web yang anda akses melalui pautan di TradingView. Kami menyediakan pautan ini sebagai kemudahan dan tidak menyokong kandungan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman web lain ini. Apa-apa urusan yang anda miliki dengan pengiklan yang ditemui di TradingView adalah antara anda dan pengiklan tersebut dan anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau tuntutan yang anda mungkin ada terhadap pengiklan.
  Mencari pelanggan tanpa kebenaran di TradingView dilarang keras dan boleh dikenakan penalti, termasuk tetapi tidak terhad kepada, larangan sementara atau kekal terhadap akaun yang didapati melanggar dan apa-apa tindakan undang-undang yang sewajarnya dan sedia ada untuk ganti rugi kewangan dan lain-lain.
 6. Penafian berkenaan kandungan
  TradingView tidak boleh dan tidak mewakili atau menjamin sebarang informasi yang disediakan melalui perkhidmatan kami atau pada Tradingview adalah tepat, boleh dipercayai, terkini, lengkap dan sesuai untuk kegunaan anda. Pelbagai informasi yang tersedia melalui perkhidmatan kami atau pada TradingView mungkin didapati secara khas oleh TradingView dari badan dan syarikat profesional seperti Bursa, pemberita, penyedia datapasaran dan lain-lain penyedia kandungan (contohnya, Cboe BZX dan kemungkinan bursa-bursa lain seperti New York Stock Exchange, NASDAQ, New York Mercantile Exchange dan Dow Jones), yang diyakini merupakan sumber maklumat yang boleh dipercayai (secara kolektif, "Penyedia-penyedia Data"). Walaubagaimanapun, disebabkan faktor yang pelbagai — termasuk kemungkinan wujudnya ralat yang disebabkan oleh manusia dan kesilapan mekanikal — ketepatan, kesempurnaan, kekinian, hasil yang diperoleh daripada penggunaan dan aturan maklumat yang tersedia melalui perkhidmatan kami dan laman web ini tidak akan dan tidak boleh dijamin oleh TradingView. Kami tidak menjamin dan menganggap tiada kewajipan atau liabiliti untuk skrip, penunjuk, idea dan lain-lain kandungan pihak ke tiga. Sebarang skrip pihak ke tiga, penunjuk, idea dan lain-lain kandungan yang anda gunakan adalah dengan tanggungan risiko anda sendiri.
 7. Penafian berkenaan keputusan dan dagangan pelaburan
  Keputusan untuk membeli, menjual, memegang atau berdagang dalam sekuriti, komoditi dan pelaburan lain adalah melibatkan risiko dan sebaiknya dibuat berdasarkan nasihat profesional kewangan yang berkelayakan. Mana-mana dagangan dalam sekuriti atau pelaburan lain melibatkan risiko kerugian yang besar. Amalan "Hari Berdagang" melibatkan risiko yang tinggi dan boleh menyebabkan anda kehilangan jumlah wang yang banyak. Sebelum menjalankan sebarang program perdagangan, anda perlu berunding dengan pihak kewangan professional yang berkelayakan. Sila pertimbangkan dengan teliti sama ada perdagangan sedemikian sesuai untuk anda dengan melihat kepada keadaan kewangan anda dan keupayaan anda untuk menanggung risiko kewangan. Dalam apa jua keadaan, pihak kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang anda atau individu lain tanggung hasil daripada sebarang aktiviti perdagangan atau pelaburan yang anda atau sesiapa yang terlibat didalam apa-apa maklumat atau bahan yang anda terima melalui TradingView atau perkhidmatan-perkhidmatan kami.
 8. Penafian mengenai keputusan prestasi hipotetikal
  Hasil prestasi hipotesis mempunyai banyak batasan sedia ada, sebahagian daripadanya disebut di bawah. Tiada perwakilan dibuat bahawa mana-mana akaun akan atau mungkin mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang ditunjukkan. Sebenarnya terdapat banyak perbezaan yang ketara antara hasil prestasi hipotesis dan hasil sebenar yang kemudian dicapai oleh mana-mana program dagangan tertentu.
  Satu daripada batasan hasil prestasi hipotesis ialah bahawa ia kebiasaannya disediakan berdasarkan manfaat pengalaman yang lepas. Di samping itu, dagangan hipotesis tidak melibatkan risiko kewangan dan tiada rekod dagangan hipotesis dapat menjelaskan sepenuhnya mengenai kesan risiko kewangan dalam dagangan sebenar. Sebagai contoh keupayaan untuk menanggung kerugian atau mematuhi program dagangan tertentu walaupun kerugian dalam dagangan merupakan perkara utama, yang juga boleh menjejaskan hasil dagangan. Terdapat banyak faktor lain berkaitan pasaran secara amnya atau pelaksanaan apa-apa program dagangan khusus yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dalam penyediaan hasil prestasi hipotesis dan semuanya yang boleh menjejaskan hasil dagangan sebenar.
 9. Pengguna berdaftar
  Perkhidmatan tertentu, seperti menyimpan carta, menerbitnya atau keupayaan memberi komen pada carta yang diterbitkan, hanya tersedia untuk pengguna berdaftar di laman web TradingView dan meminta anda mendaftar masuk dengan nama pengguna dan kata laluan untuk menggunakannya. Jika anda mendaftar sebagai pengguna (“Pelanggan”) mana-mana ciri TradingView, semasa proses pendaftaran, anda mungkin diminta mengklik “Daftar Sekarang,” “Hantar” atau butang yang serupa; dengan mengklik pada butang tersebut akan mengesahkan persetujuan anda untuk terikat secara sah dengan Terma dan Syarat ini.
  Sebagai pertimbangan dalam penggunaan laman web TradingView, anda menyatakan bahawa anda termasuk dalam umur yang layak untuk mengikat kontrak dan bukan individu yang dilarang daripada menerima Perkhidmatan TradingView di bawah undang-undang Amerika Syarikat atau bidang kuasa berkenaan. Anda juga bersetuju untuk: (a) memberikan maklumat peribadi yang benar, tepat, terkini dan lengkap sebagaimana yang dikehendaki dalam borang pendaftaran TradingView ("Data Pendaftaran") dan (b) memelihara dan mengemas kini dengan segera Data Pendaftaran untuk memastikan ia benar, tepat, terkini dan lengkap. Jika anda memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, bukan terkini dan tidak lengkap, atau TradingVIew mempunyai alasan munasabah untuk mengesyaki maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, bukan terkini atau tidak lengkap, TradingView berhak menggantung atau menamatkan akaun anda dan menghalang apa-apa atau semua penggunaan Perkhidmatan TradingView pada masa kini atau akan datang (atau mana-mana bahagian daripadanya)
  You represent and warrant that you have all intellectual property rights, including all necessary patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights, in and to your content. If you use third-party materials, you represent and warrant that you have the right to distribute third-party material in the content. You agree that you will not submit material that is copyrighted, protected by trade secret or otherwise subject to third party proprietary rights, including patent, privacy and publicity rights, unless you are the owner of such rights or have permission from their rightful owner to submit the material.
  We may remove your content without notice if we reasonably believe that you're in violation of our Terms of Use.
 10. Status pelanggan yang Tidak Profesional
  Sebagai vendor data pasaran masa nyata rasmi dari bursa (misalnya Nasdaq) untuk pengguna akhir, kami dikehendaki mengenal pasti status Bukan Profesional mana-mana Pelanggan. Dengan memesan langganan untuk data pasaran di TradingView (kecuali untuk langganan berikut: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) anda mengesahkan perkara berikut:
  1. Anda menggunakan data pasaran hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk perniagaan anda atau mana-mana entiti lain.
  2. Anda tidak berdaftar atau layak dengan Suruhanjaya Bursa Sekuriti (SEC) atau Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC).
  3. Anda tidak berdaftar atau layak dengan mana-mana agensi sekuriti, mana-mana bursa sekuriti, persatuan atau badan pengawalseliaan di mana-mana negara.
  4. Anda tidak menjalankan apa-apa fungsi yang serupa dengan mereka yang memerlukan individu untuk mendaftar atau melayakkan diri dengan SEC, CFTC, mana-mana agensi sekuriti, mana-mana bursa sekuriti, atau persatuan atau badan pengawalseliaan, atau mana-mana pasaran kontrak komoditi atau niaga hadapan, atau persatuan atau badan pengawalseliaan.
  5. Anda tidak terlibat sebagai penasihat pelaburan(seperti dalam terma yang ditakrifkan dalam Seksyen 202 (a) (11) Investment Advisor Act of 1940) atau pengurus aset dan anda tidak terlibat untuk memberikan nasihat pelaburan kepada mana-mana individu atau entiti.
  6. Anda tidak melanggan perkhidmatan itu dalam kapasiti anda sebagai prinsipal, pegawai, rakan niaga, pekerja, atau ejen mana-mana perniagaan atau bagi pihak mana-mana individu lain.
  7. Anda menggunakan modal anda sendiri, tidak disediakan oleh mana-mana individu atau entiti semasa mengendalikan dagangan anda.
  8. Anda tidak mengendalikan dagangan untuk manfaat syarikat, perkongsian, atau entiti lain.
  9. Anda tidak pernah mengikat perjanjian berkongsi keuntungan atau menerima pampasan untuk aktiviti dagangan anda.
  10. Anda tidak menerima ruang pejabat dan kelengkapan atau manfaat lain sebagai pertukaran untuk dagangan atau kerja sebagai perunding kewangan kepada mana-mana individu, syarikat atau entiti perniagaan.
 11. Derivasi proprietari kami menggunakan data pasaran mentah dan melaksanakan proses derivasi 2-faktor untuk menghasilkan harga yang akan ditunjukkan, kemudian akan digunakan oleh mesin harga. Data pasaran yang bersumber diperoleh dan dibekalkan dari pelbagai sumber dan kemudianya dapat disatukan.
  Proses derivasi melibatkan perubahan harga mentah dengan faktor yang ditentukan oleh jumlah perdagangan di pasaran yang mendasari, pemboleh ubah rawak dan jumlah pengimbangan maksimum. Harga data yang diperoleh hanya ditunjukkan kepada pelanggan bukan profesional kami, harga data yang diperoleh kemudian menjadi nilai hak milik organisasi.
  Data mentah tidak dapat diakses oleh mana-mana pelanggan, dan data tersebut tidak dapat direka terbalik dengan cara apa pun. Semua pasaran melalui mesin derivasi yang sama.
 12. Akses dan keselamatan
  Anda menerima tanggungjawab untuk kerahsiaan dan penggunaan mana-mana nama pengguna dan alamat e-mel yang anda boleh daftar untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan anda. Anda bertanggungjawab untuk memelihara kerahsiaan kata laluan dan akaun dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun anda. Anda bersetuju untuk (a) memberitahu TradingView mengenai mana-mana penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan atau mana-mana pelanggaran keselamatan lain dan (b) memastikan anda keluar dari akaun anda pada akhir setiap sesi. TradingView tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kemudaratan yang timbul akibat kegagalan anda untuk mematuhinya.
  TradingView menganggap maklumat peribadi di laman web (kod sumber skrip yang dilindungi atau hanya undangan, dll.) adalah dianggap rahsia untuk anda. TradingView melindungi maklumat peribadi tersebut dari penggunaan, akses, atau pendedahan tanpa izin dengan cara yang sama seperti kami melindungi data peribadi (sila rujuk Dasar Privasi kami untuk maklumat lebih lanjut).
 13. Pembayaran dan pembatalan perkhidmatan
  1. Dengan memesan mana-mana langganan di www.tradingview.com (termasuk tempoh percubaan percuma), anda mengesahkan bahawa anda telah membaca dan menerima Terma Penggunaan kami dan anda membenarkan TradingView mengecaj kad bank atau akaun PayPal secara automatik mengikut tempoh pengebilan yang dipilih secara manual oleh anda.
  2. Setiap pengguna boleh mencuba pelan berbayar selama 30 hari secara percuma. Sekiranya pelan percubaan tidak dibatalkan sebelum tarikh tamat, pelan ini akan secara automatik bertukar kepada pelan berbayar bulanan atau tahunan bergantung kepada pilihan pengguna. Tiada pembayaran balik untuk pelan bulanan akan dilakukan walaupun langganan dibatalkan pada hari yang sama selepas pembayaran pertukaran automatik telah selesai dilakukan. Bayaran balik hanya akan dilakukan selepas potongan automatik untuk bayaran tahunan (iaitu selepas pelan percubaan dan selepas sesi pembaharuan) dalam tempoh 14 hari kalendar selepas pembayaran dibuat. Sila ambil perhatian bahawa pengguna-penguna yang menfailkan permohonan caj balik/pertikaian atau tuntutan adalah tidak layak untuk pembayaran balik. Langganan PRO, PRO + dan Premium secara automatik akan memasukkan ke dalam data pasaran yang tersedia tanpa penambahan yuran per pengguna sahaja. Anda boleh melihat pasaran yang tersedia secara percuma dan yang perlu dibeli secara berasingan pada halaman TradingView GoPro. Sesi percubaan yang dibatalkan dan segala perkhidmatan yang berkaitan akan dihentikan serta-merta selepas pembatalan dilakukan kecuali untuk sebarang pakej data yang telah dibeli.
  3. Perkhidmatan ini akan dibilkan terlebih dahulu secara bulanan, tahunan, atau 2 tahun. Tidak ada bayaran balik atau kredit untuk sebahagian daripada bulan perkhidmatan, atau bayaran balik untuk bulan yang tidak digunakan dengan akaun pengguna terbuka. Sekiranya pembaharuan automatik gagal untuk pelan tahunan, anda akan dipindahkan secara automatik ke pelan bulanan.
  4. Semua pengebilan berlaku secara berulang, yang bermaksud anda akan terus dibilkan sehingga anda membatalkan langganan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membatalkan langganan TradingView anda dengan betul. Permintaan e-mel atau tiket sokongan yang meminta langganan anda dibatalkan tidak dianggap sebagai pembatalan. Anda boleh membatalkan langganan anda pada bila-bila masa dengan mengunjungi bahagian pengebilan pada halaman Tetapan Profil anda.
  5. Sekiranya anda membatalkan perkhidmatan sebelum berakhirnya tempoh berbayar semasa anda, langganan anda akan terus aktif sehingga tarikh tamat tempoh yang berikutnya. Selepas tarikh tamat tempoh, jika tiada pembayaran diterima, langganan anda akan dihentikan.
  6. Kami tidak menawarkan bayaran balik bagi bayaran pendahuluan. Sekiranya anda membuat pesanan perkhidmatan untuk kali pertama, sila pastikan pesanan anda betul sebelum bayaran dibuat.
  7. Kami tidak menawarkan bayaran balik untuk bayaran bulanan yang berulang. Sekiranya anda telah dibilkan untuk pembaharuan Perkhidmatan bulanan secara automatik, anda boleh membatalkan langganan tersebut untuk mengelakkan daripada terus dibilkan untuk bulan berikutnya.
  8. Kami tidak menawarkan bayaran balik untuk naik taraf kepada pelan yang lebih mahal atau kitaran pengebilan yang lebih lama. Baki hari yang tinggal ditukar menjadi nilai setara bagi hari dalam langganan baru.
  9. Kami menawarkan bayaran balik untuk bayaran tahunan dan 2 tahun yang berulang mengikut permintaan. Jika anda dibilkan untuk pembaharuan perkhidmatan tahunan dan 2-tahun secara automatik, anda mempunyai 14 hari( selepas bayaran dibuat) untuk menghubungi pasukan sokongan kami . Jika anda tidak berbuat demikian, TradingView mengganggap pembaharuan perkhidmatan diterima dan bayaran yang dibuat tidak akan dibayar balik.
  10. Bayaran balik hanya akan dilakukan selepas potongan automatik untuk bayaran tahunan (iaitu selepas pelan percubaan dan selepas sesi pembaharuan) dalam tempoh 14 hari kalendar selepas pembayaran dibuat.
  11. Moderator kami ialah wakil rasmi TradingView, dengan kuasa memberi amaran atau melarang pengguna (termasuk mereka yang mempunyai langganan berbayar) apabila mereka tidak mematuhi Peraturan Dalaman. Kami tidak menawarkan bayaran balik sekiranya anda dilarang daripada menerbitkan kandungan dan berinteraksi dengan individu lain kerana langganan berbayar anda dan semua data dan/atau cirinya masih boleh didapati semasa larangan tersebut berkuat kuasa.
 14. Maklum Balas kepada TradingView
  Dengan menghantar ide, kandungan, cadangan, dokumen dan/atau cadangan ("Sumbangan") kepada TradingView melalui titik hubungan kami atau maklum balas halaman web, anda telah mengakui dan bersetuju bahawa: (a) Sumbangan anda tidak mengandungi maklumat sulit atau maklumat proprietari; (b) TradingView tidak mempunyai apa-apa kewajipan mengenai kerahsiaan, samada secara nyata atau tersirat, yang berkaitan dengan Sumbangan anda; (c) TradingView berhak untuk menggunakan atau mendedahkan (atau memilih untuk tidak menggunakan atau mendedahkan) Sumbangan tersebut untuk apa-apa tujuan, dalam apa-apa cara, di dalam mana-mana media di seluruh dunia; (d) TradingView mungkin mempunyai sesuatu yang serupa dengan Sumbangan yang sedang dipertimbangkan atau masih dalam pembangunan; (e) Sumbangan anda secara automatik menjadi hak milik TradingView tanpa sebarang kewajipan TradingView kepada anda; dan (f) anda tidak berhak mendapat apa-apa pampasan atau apa-apa pembayaran balik dari TradingView dalam apa jua keadaan.
 15. Gantirugi
  Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan membenarkan TradingView dan anak-anak syarikat, sekutu, pegawai, ejen, pekerja, rakan kongsi dan pemberi lesen untuk bebas daripada sebarang tuntutan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau yang timbul daripada kandungan yang anda serahkan, siarkan, hantar, ubah suai atau sediakan yang boleh didapati di dalam perkhidmatan TradingView, penggunaan perkhidmatan TradingView anda, sambungan anda kepada perkhidmatan TradingView, pelanggaran anda terhadap Syarat Penggunaan, atau pelanggaran hak anda yang kepada pihak lain.
 16. Penamatan
  Atas permintaan anda, akaun anda dibenarkan untuk dipadam daripada TradingView. Anda boleh memadam akaun anda pada bila-bila masa dengan melayari laman Tetapan Profil anda. Jika anda memohon supaya akaun anda dipadamkan, kami akan memadam data peribadi yang berkait dengan akaun anda, walaubagaimanapun sebahagian data peribadi akan dikekalkan sekiranya ia telah diintegrasikan ke dalam data yang integral kepada sistem dan laman ini, termasuk data komunikasi yang anda telah kirimkan melalui laman kami. Data ini perlu dikekalkan untuk integriti data dalam laman ini dan tujuan perniagaan kami yang sah, termasuk mengaudit, keselamatan dan lain-lain kepentingan yang sah (sila rujuk Polisi Privasi kami untuk maklumat lanjut). Sumbangan anda yang telah diterbitkan akan dikekal di laman ini mengikut pertimbangan kami. Apabila sebuah Sumbangan diterbitkan, ia akan menjadi sebahagian daripada pengetahuan perdagangan komunal dan wajar dikekalkan seperti itu. Polisi ini bertujuan untuk mengelakkan pengguna daripada mengekalkan hanya idea awam yang terbaik, seterusnya menggalakkan semua pengguna bersikap jujur serta memelihara kepercayaan awam kepada reputasi dan integriti laman ini.
  Anda bersetuju bahawa TradingView boleh, tanpa memberi notis terlebih dahulu, menamatkan, mengehadkan akses atau menggantung akaun TradingView anda, mana-mana alamat e-mel yang berkaitan dan akses kepada Perkhidmatan TradingView secara serta-merta. Punca atau sebab bagi penamatan, pengehadan akses atau penggantungan hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, (a) pencerobohan atau pelanggaran Terma Penggunaan atau perjanjian atau garis panduan lain yang digabungkan, (b) permintaan oleh penguat kuasa undang-undang atau agensi kerajaan lain, ( c) penamatan atau pengubahsuaian bahan terhadap Perkhidmatan TradingView (atau mana-mana bahagiannya), (d) isu atau masalah teknikal atau keselamatan yang tidak dijangka, (e) tempoh tidak aktif yang lama, (f) dan/atau penglibatan anda dalam aktiviti penipuan atau menyalahi undang-undang. Selanjutnya, anda bersetuju bahawa semua penamatan, pengehadan akses dan penggantungan untuk sesuatu sebab atau punca hendaklah dibuat mengikut budi bicara TradingView sepenuhnya dan TradingView tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk mana-mana penamatan akaun anda, mana-mana alamat e-mel yang berkaitan, atau akses kepada Perkhidmatan TradingView.
 17. E-mel
  Dengan membuka akaun dengan TradingView, anda bersetuju bahawa TradingView boleh menggunakan e-mel anda untuk menghantar bahan pemasaran, notis berkaitan dengan perkhidmatan, mesej maklumat penting, tawaran istimewa dan sebagainya. Anda boleh berhenti melanggan daripada ini dengan mengklik pautan yang disediakan dalam e-mel.
 18. Peraturan dalaman
  Dengan membuka dan menggunakan akaun di TradingView anda mengesahkan bahawa anda telah membaca dan bersetuju mematuhi Peraturan Dalaman kami.
 19. Perisian Pihak Ketiga
  Perisian, laman web dan / atau perkhidmatan kami mungkin akan termasuk komponen perisian yang dibekalkan oleh pihak ketiga yang digunakan dengan izin pemberi lesen dan / atau pemegang hak cipta masing-masing atas syarat yang disediakan oleh pihak tersebut ("Perisian Pihak Ketiga"). TradingView dengan jelas menafikan sebarang jaminan atau jaminan lain kepada anda mengenai Perisian Pihak Ketiga. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan Perisian Pihak Ketiga anda akan ditadbir oleh terma dan syarat dasar penggunaan dan privasi penyedia Perisian Pihak Ketiga dan bukan oleh Syarat Penggunaan ini atau Dasar Privasi kami.
 20. Skrip
  Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak harta intelektual termasuklah semua paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari yang diperlukan, di dalam dan kepada skrip anda. Sekiranya anda menggunakan bahan pihak ketiga, anda mewakili dan menjamin bahawa anda berhak untuk mengedarkan bahan pihak ketiga dalam skrip. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyerahkan bahan yang dilindungi hak cipta, dilindungi oleh rahsia perdagangan atau sebaliknya tertakluk kepada hak milik pihak ketiga, termasuk hak paten, privasi dan publisiti, melainkan jika anda adalah pemilik hak tersebut atau mempunyai kebenaran daripada pemiliknya yang sah untuk menyerahkan bahan.
  Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kesemua skrip yang anda hasilkan. TradingView tidak bertanggungjawab untuk penggunaan atau penyalahgunaan skrip anda oleh mana-mana pengguna. TradingView tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan atau penyalahgunaan skrip mana-mana pengguna oleh anda.
  Dengan menggunakan ciri skrip terbitan, anda memberi kami lesen yang bebas royalti, tidak boleh ditarik balik, kekal, tanpa royalti untuk:
  • Terbitkan skrip ini bersama nama pengguna pengarangnya;
  • dedahkan sumber kod skrip untuk skrip terbuka;
  • melaksanakan, memaparkan, menggunakan dan menyediakan skrip terbuka atau dilindungi anda untuk mana-mana pengguna atau skrip jemputan sahaja bagi mana-mana pengguna yang menerima undangan.
  Kami berhak memadam skrip anda tanpa notis sekiranya kami mempunyai alasan munasabah bahawa anda melanggar terma-terma penggunaan.
  Anda boleh menerbitkan skrip di bawah sebarang lesen. Sekiranya anda tidak memasukkan lesen di bahagian komen skrip, anda bersetuju bahawa skrip anda dilesenkan di bawah Lesen Awam Mozilla 2.0.
 21. Peraturan Program Rujukan Syiling TradingView
  1. Siapa yang layak menjadi perujuk?
   Semua pemegang akaun TradingView layak menjadi perujuk.
  2. Siapa yang layak dirujuk?
   Rakan anda atau pengikut media sosial anda mungkin layak untuk menjadi perujuk. Untuk menerima ganjaran syiling dengan merujuk seseorang yang membeli pelan berbayar di TradingView, orang yang anda rujuk mestilah pengguna TradingView yang baru dan tidak boleh mempunyai lebih dari satu akaun.
  3. Bagaimana saya boleh menggunakan pautan rujukan?
   TradingView mahukan anda untuk berkongsi pautan rujukan dan mendapat syiling TradingView, tetapi anda bersetuju supaya tidak akan:
   • Cuba dapatkan perujuk dengan spam, e-mel pukal atau menghantar e-mel yang tidak diminta. Satu-satunya orang yang anda perlu menghantar e-mel adalah orang yang anda kenal secara peribadi;
   • Mengguna, memapar atau memanipulasi harta intelek TradingView (seperti logo TradingView, tanda dagangan dan karya yang dilindungi hak cipta) dengan cara apa sekalipun kecuali untuk memperkenalkan diri anda sebagai pengguna TradingView atau perujuk TradingView;
   • Membuat atau mendaftar sebarang (i) perniagaan, (ii) URL, (iii) nama domain, (iv) nama atau tajuk aplikasi perisian, atau (v) pengendali media sosial atau profil yang mengandungi perkataan 'TradingView' atau sebarang trademark milik TradingView atau sebarang perkataan yang mengelirukan sama dengan trademark TradingView.
   • Kata kunci belian (termasuk, tetapi tidak terbatas kepada Google AdWords) yang mengandungi sebarang trademark TradingView;
   • Menggunakan sistem automasi atau bot melalui sebarang saluran untuk menyebarkan, pos, atau berkongsi pautan rujukan anda;
   • Mangguna skrip atau program atau pemanggil automatik untuk menghantar jemputan atau berkongsi pautan rujukan anda;
   • Membuat kenyataan yang mengelirukan mengenai TradingView, menggunakan kandungan yang mempunyai unsur menyerang/mengecam, membina laman web/halaman web/profil media sosial/aplikasi palsu, memberikan gambaran yang salah mengenai hubungan anda dengan TradingView, atau melakukan sebarang penipuan atau kenyataan yang mengelirukan untuk mendapatkan peserta yang dirujuk supaya menggunakan pautan anda; atau
   • Mengguna pautan rujukan anda di dalam sebarang keadaan yang melanggar undang-undang atau peraturan TradingView.
  4. Bagaimanakah cara untuk saya dapatkan Syiling TradingView?
   Perujuk akan mendapatkan ganjaran dengan syiling TradingView dengan menjemput pengguna baru yang membeli langganan. Selagi anda dan orang yang anda rujuki mematuhi Peraturan-Peraturan ini serta dasar-dasar yang dipaparkan oleh TradingView, anda berhak menerima Syiling TradingView anda selepas orang yang anda rujuk menggunakan pautan anda untuk mendaftar dengan TradingView dan membuat pembayaran pertama. Dengan ini, perujuk akan menerima syiling TradingView bernilai $10 untuk pembelian mana-mana pelan bulanan, atau $30 untuk mana-mana pelan tahunan. Untuk menerima Syiling TradingView kerana merujuk seseorang yang membeli pelan berbayar di TradingView, orang yang anda rujuk mestilah pengguna TradingView yang baru.
   Keperluan untuk menerima, dan jumlah Syiling TradingView adalah tertakluk kepada perubahan berdasarkan budi bicara TradingView. Ganjaran rujukan di dalam bentuk syiling TradingView tidak boleh dipindahmilik, tidak mempunyai nilai tunai, dan boleh tamat tempoh. TradingView boleh membatalkan ganjaran pada bila-bila masa tertakluk kepada budi bicara.
   Sekiranya perujuk anda memfailkan caj balik atau tuntutan bayaran balik untuk langganan berbayar yang anda telah merima ganjaran untuk TradingView , TradingView akan membatalkan ganjaran duit syiling untuk anda dan pengadil anda.
  5. Bagaimanakah saya membelanjakan Syiling TradingView?
   Anda boleh membelanjakan syiling TradingView dengan membeli langganan baru atau memanjangkan tempoh langganan sedia ada. Ambil perhatian bahawa Syiling TradingView tidak boleh digunakan untuk menaik taraf langganan semasa anda ke tahap yang lain. Harap maklum bahawa syiling TradingView tidak boleh digunakan untuk membayar data pasaran pertukaran.
  6. Penamatan dan perubahan
   TradingView mempunyai hak untuk mengubah, mengakhirkan, atau menghentikan seketika, secara keseluruhan atau sebahagian, termasuk keupayaan mana-mana perujuk dan yang dirujuk untuk menyertai program rujukan atau menerima Syiling TradingView pada bila-bila masa untuk sebarang sebab, termasuklah syak terhadap penipuan (sama ada oleh perujuk/atau yang dirujuk), mengecam, atau mana-mana pelanggaran peraturan-peraturan ini.
   TradingView boleh memperbaharui Peraturan-peraturan ini pada bila-bila masa.
Laman Utama Penyaring Saham Penyaring Forex Penyaring Kripto Kalendar Ekonomi Mengenai Ciri-ciri Carta Harga Rujuk rakan Peraturan Dalaman Pusat Bantuan Laman web dan Penyelesaian Broker Widget Penyelesaian Pencartaan Perpustakaan Pencartaan yang Ringan Blog & Berita Twitter
Profil Tetapan Profil Akaun dan Pengebilan Kawan-kawan yang dirujuk Coin Tiket Sokongan Saya Pusat Bantuan Mesej Peribadi Sembang Daftar Keluar