Penafian

Tiada Nasihat Pelaburan yang Dibekalkan

Apa-apa pendapat, perbualan, mesej, berita, analysis, harga atau maklumat yang terdapat di website ini disediakan sebagai maklumat pasaran umun untuk tujuan pendidikan and hiburan sahaja dan ini bukan nasihat pelaburan . Website ini tidak seharusnaya dijadikan sebagai gantian kepada penyelidikan pasaran bebas yang meluas sebelum membuat keputusan perdagangan anda yang sebenar. Pendapat, data pasaran, cadangan dan sebarang kandungan adalah tertakhluk kepada perubahan tanpa notis pada bila bila masa . TradingView, Inc tidak akan bertanaggungjawab atas apa-apa kerugian atau kerosakan, termasuk kerugian atau keuntungan tanpa batasan, yang mungkin berlaku secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan atau pergantungan terhadap maklumat tersebut.

Kami tidak mengesyorkan pergantungan kepada analisa teknikal semata-mata dalam membuat keputusan urus niaga. Kami tidak mengesyorkan keputusan urus niaga dibuat secara terburu-buru. Anda harus sentiasa faham bahawa PRESTASI YANG LALU TIDAK MENJAMIN PENCAPAIAN YANG SETARA DI MASA HADAPAN.