MartinTFWong

<TradeVSA> Ikhmas Membentuk Pullback Lagi

Panjang
MYX:TOPBLDS   TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
Isyarat Kekuatan di carta:

1. Up-thrust yang gagal
2. Di sokongan
3. Volum rendah dengan bar yang kecil

Penafian: Kandungan maklumat bagi saham yang tersebut adalah untuk rujukan. Maklumat tersebut tidak bermaksud untuk panggilan menjual atau membeli. Sila merujuk kepada penyelidikan yang waras dan teliti sebelum ingin membeli atau menjual apa-apa saham tersebut
Join TradeVSA community for 12 months membership + 3-Days MAsterClass. Learn to profit with Smart Money!

Contact Us for Info: +6010 266 9761