MartinTFWong

<TradeVSA> CCK di Pullback

Panjang
MYX:CCK   CCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
Isyarat kekuatan di carta:

1. Fasa pengumpulan
2. Line change dengan No Supply

Penafian: Kandungan maklumat bagi saham yang tersebut adalah untuk rujukan. Maklumat tersebut tidak bermaksud untuk panggilan menjual atau membeli. Sila merujuk kepada penyelidikan yang waras dan teliti sebelum ingin membeli atau menjual apa-apa saham tersebut
Join TradeVSA community for 12 months membership + 3-Days MAsterClass. Learn to profit with Smart Money!

Contact Us for Info: +6010 266 9761

Komen