MartinTFWong

<TradeVSA> Corak COMBO di carta Uzma

Panjang
MYX:UZMA   UZMA BHD
Isyarat Kekuatan di carta:

1. Perubahan trend ke fasa pengumpulan
2. Pentagon hijau dengan volum yang tinggi

Penafian: Kandungan maklumat bagi saham yang tersebut adalah untuk rujukan. Maklumat tersebut tidak bermaksud untuk panggilan menjual atau membeli. Sila merujuk kepada penyelidikan yang waras dan teliti sebelum ingin membeli atau menjual apa-apa saham tersebut

Join TradeVSA community for 12 months membership + 3-Days MAsterClass. Learn to profit with Smart Money!

Contact Us for Info: +6010 266 9761