Peraturan Program Rakan Kongsi

Peraturan

 1. Promosi
  1.1. Rakan niaga kami boleh menggunakan mana-mana laman web/platform untuk kiriman siaran mereka termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web, blog dan rangkaian sosial mereka sendiri dan pihak ke-3.
  1.2. Kami menerima trafik dari semua negara. Tiada negara atau rantau yang dilarang daripada menjalankan aktiviti pemasaran.
  1.3. Kempen pengiklanan yang termasuk kata kunci seperti nama jenama yang ditulis dalam mana-mana format dan bahasa (misalnya, tradingview, tradingview.com, trade view, trader view) dilarang sama sekali.
  1.4. Penyasaran atau pemasaran semula tidak dianggap sebagai pemerolehan pengguna berbayar. Ahli gabungan tidak akan diberi ganjaran untuk pengguna ini.
  1.5. Kami menentang mana-mana laman web/platform yang meniru reka bentuk, fungsian, nama (termasuk nama domain) atau perkhidmatan TradingView. Laman web tersebut mungkin akan mengelirukan pengguna. Sekiranya anda ingin menggunakan elemen reka bentuk TradingView maka anda mempunyai opsyen berikut - anda boleh menggunakan elemen tertentu gaya korporat kami untuk mereka bentuk bahan kreatif dan promosi. Anda juga boleh menyatukan widget kami untuk menunjukkan gabungan anda dengan TradingView.
  1.6. Dilarang memasukkan maklumat diskaun atau tawaran istimewa dalam mesej anda sekiranya anda tidak mampu memberikan diskaun tersebut.
  1.7. Penspaman dilarang sama sekali.
  1.8. Dilarang menggunakan dua buah akaun atau lebih.
 2. Komisen
  2.1. 30% Komisen. Sekiranya orang yang anda rujuki membuat pembelian dalam jangka masa 90 hari setelah mendaftar akaun dengan TradingView, anda akan menerima komisen sebanyak 30 % dari setiap pembayaran yang dibuat oleh mereka. Anda akan terus mendapat komisen anda selagi rujukan anda terus membuat pembayaran secara berulang.
  2.2. Kuki 90 hari. Sebaik sahaja bakal pelanggan anda dilencongkan ke TradingView setelah mengklik salah satu pautan anda, mereka akan mempunyai kuki yang tersimpan di penyemak imbas web mereka yang menghubungkan mereka dengan anda. Kuki ini akan bertahan selama 90 hari. Sekiranya mereka mendaftar dalam masa 90 hari, mereka akan ditugaskan kepada anda.
  2.3. Komisen ahli gabungan adalah berdasarkan langganan berbayar sahaja. Data pasaran dan pembelian tambahan tidak diambil kira semasa mengira komisen.
  2.4. Ahli gabungan menerima komisen untuk pengguna baharu sahaja. Sekiranya rujukan mengunjungi TradingView sebelum ini, maka Program Ahli Gabungan tidak akan mengenal pasti rujukan ini sebagai pengguna baharu dan oleh sebab itu ahli gabungan tidak akan diberi ganjaran untuk pengguna ini.
  2.5. TradingView mengira komisen yang telah dijana oleh ahli gabungan secara bulanan. Data sendiri digunakan untuk memberikan maklumat yang tepat kepada rakan niaga.
 3. Pembayaran
  3.1. Pembayaran akan dilakukan sebulan sekali (dalam tempoh 30 hari).
  3.2. Pembayaran hanya akan dilakukan melalui PayPal. Anda perlu membuka akaun PayPal untuk menerima bayaran.
  3.3. Kegagalan memasukkan e-mel PayPal anda akan mengakibatkan penolakan pembayaran dalam tempoh 12 bulan. Ini ialah tanggungjawab ahli gabungan semata-mata untuk memastikan bahawa maklumat pembayaran adalah tepat. Sekiranya ahli gabungan menyediakan maklumat yang salah, maka pembayaran akan ditolak.
 4. Tanggungjawab
  4.1. Kami berhak menolak pembayaran jika kami dapati bahawa anda telah melanggar peraturan atau menggunakan taktik tidak jujur untuk mendapatkan pelanggan. Akaun anda akan terus disekat dan pembayaran anda akan ditolak.
  4.2.TradingView tidak bertanggungjawab terhadap aktiviti yang dijalankan oleh ahli gabungan dalam usaha untuk menjana trafik. Ahli gabungan menjamin bahawa tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang, akta perundangan dan undang-undang dan peraturan lain.
  4.3. TradingView tidak bertanggung jawab terhadap cukai yang perlu dibayar oleh ahli gabungan dan ia tertakluk kepada dalam negeri kediaman cukainya. Pembayaran cukai yang diwujudkan secara sah, fi dan bayaran wajib yang lain hendaklah menjadi kewajipan dan tanggungjawab ahli gabungan.
  4.4. Kami mengekalkan hak eksklusif untuk mengubah suai atau mengemas kini Peraturan ini pada bila-bila masa dan dengan atau tanpa notis terlebih dahulu. Ia adalah tanggungjawab ahli gabungan mengkaji semula Peraturan ini dari masa ke masa bagi menyemak jika terdapat kemas kini.
  4.5. TradingView tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kesulitan yang disebabkan oleh pihak ketiga.
 5. Data Peribadi
  5.1. Dengan mendaftar masuk anda bersetuju dengan pemprosesan data peribadi dan menerima komunikasi pemasaran dan tawaran promosi daripada Program Gabungan TradingView.