kevinmitch14

High, Low and Midpoint

This indicator plots the daily high and low from the previous day. (BLACK)
It then calculates the midpoint of the high and low and plots this. (RED)

This indicator can be used to identify daily ranges and to identify possible support and resistance levels.
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?