ProfitProgrammers

MACD Profit Candles

This tool is simple yet very effective. It creates new candles on the chart based on the MACD .

Candles are green when MACD is increasing and red when it is decreasing. All lengths can be adjusted in the input menu and there is an option to plot the signal line.

The rules for using it are pretty simple:

1.Buy on Green

2.Sell on red

~Happy Trading~

-Profit Programmers
http://www.profitprogrammer.com
Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?