RicardoSantos

[RS]Price Divergence Detector V1

Update: added Fisher Transform to the list of oscillators.

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Penafian

Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
study(title='[RS]Price Divergence Detector V1', overlay=true)
// || General Input:
method = input(title='Method (0=rsi, 1=macd, 2=stoch, 3=volume, 4=acc/dist, 5=fisher):', type=integer, defval=0)
SHOW_LABEL = input(title='Show Labels?', type=bool, defval=false)
SHOW_CHANNEL = input(title='Show Channel?', type=bool, defval=false)
// || RSI / STOCH / VOLUME / ACC/DIST Input:
rsi_smooth = input(title='RSI/STOCH/Volume/ACC-DIST/Fisher Smooth:', type=integer, defval=5)
// || MACD Input:
macd_src = input(title='MACD Source:', type=source, defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast:', type=integer, defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow:', type=integer, defval=26)
macd_smooth = input(title='MACD Smooth Signal:', type=integer, defval=9)
// || Functions:
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0]
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0]
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0

// ||••>  START MACD FUNCTION
f_macd(_src, _fast, _slow, _smooth)=>
  _fast_ma = sma(_src, _fast)
  _slow_ma = sma(_src, _slow)
  _macd = _fast_ma-_slow_ma
  _signal = ema(_macd, _smooth)
  _hist = _macd - _signal
// ||<••  END MACD FUNCTION

// ||••>  START ACC/DIST FUNCTION
f_accdist(_smooth)=>_return=sma(cum(close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume), _smooth)
// ||<••  END ACC/DIST FUNCTION

// ||••>  START FISHER FUNCTION
f_fisher(_src, _window)=>
  _h = highest(_src, _window)
  _l = lowest(_src, _window)
  _value0 = .66 * ((_src - _l) / max(_h - _l, .001) - .5) + .67 * nz(_value0[1])
  _value1 = _value0 > .99 ? .999 : _value0 < -.99 ? -.999 : _value0
  _fisher = .5 * log((1 + _value1) / max(1 - _value1, .001)) + .5 * nz(_fisher[1])
// ||<••  END FISHER FUNCTION


method_high = method == 0 ? rsi(high, rsi_smooth) :
    method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
    method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
    method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
    method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
    method == 5 ? f_fisher(high, rsi_smooth) :
    na
method_low = method == 0 ? rsi(low, rsi_smooth) :
    method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
    method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
    method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
    method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
    method == 5 ? f_fisher(low, rsi_smooth) :
    na

fractal_top = f_fractalize(method_high) > 0 ? method_high[2] : na
fractal_bot = f_fractalize(method_low) < 0 ? method_low[2] : na

high_prev = valuewhen(fractal_top, method_high[2], 1) 
high_price = valuewhen(fractal_top, high[2], 1)
low_prev = valuewhen(fractal_bot, method_low[2], 1) 
low_price = valuewhen(fractal_bot, low[2], 1)

regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and method_high[2] < high_prev
hidden_bearish_div = fractal_top and high[2] < high_price and method_high[2] > high_prev
regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and method_low[2] > low_prev
hidden_bullish_div = fractal_bot and low[2] > low_price and method_low[2] < low_prev

plot(title='RSI H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='RSI L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='RSI H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=circles, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)
plot(title='RSI L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=circles, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)

plotshape(title='+RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bearish_div ? high[2] : na, text='H', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bullish_div ? low[2] : na, text='H', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)