RicardoSantos

[STRATEGY][RS]ZigZag PA Strategy V4

EXPERIMENTAL:
WARNING: highly curve fitted results, if you dont know whats going on stay away.

Skrip sumber terbuka

Dalam semangat TradingView yang sebenar, penulis skrip ini telah menerbitkannya dengan menggunakan sumber terbuka supaya pedagang-pedagang dapat memahami dan mengesahkannya. Sorakan kepada penulis! Anda dapat menggunakannya secara percuma tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawalselia oleh Peraturan Rumah. Anda boleh menyukainya untuk menggunakannya pada carta.

Ingin menggunakan skrip ini pada carta?
strategy(title='[STRATEGY][RS]ZigZag PA Strategy V4', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
useHA = input(false, title='Use Heikken Ashi Candles')
useAltTF = input(true, title='Use Alt Timeframe')
tf = input('60', title='Alt Timeframe')
showPatterns = input(true, title='Show Patterns')
showFib0000 = input(title='Display Fibonacci 0.000:', type=bool, defval=true)
showFib0236 = input(title='Display Fibonacci 0.236:', type=bool, defval=true)
showFib0382 = input(title='Display Fibonacci 0.382:', type=bool, defval=true)
showFib0500 = input(title='Display Fibonacci 0.500:', type=bool, defval=true)
showFib0618 = input(title='Display Fibonacci 0.618:', type=bool, defval=true)
showFib0764 = input(title='Display Fibonacci 0.764:', type=bool, defval=true)
showFib1000 = input(title='Display Fibonacci 1.000:', type=bool, defval=true)
zigzag() =>
  _isUp = close >= open
  _isDown = close <= open
  _direction = _isUp[1] and _isDown ? -1 : _isDown[1] and _isUp ? 1 : nz(_direction[1])
  _zigzag = _isUp[1] and _isDown and _direction[1] != -1 ? highest(2) : _isDown[1] and _isUp and _direction[1] != 1 ? lowest(2) : na

_ticker = useHA ? heikenashi(tickerid) : tickerid
sz = useAltTF ? (change(time(tf)) != 0 ? security(_ticker, tf, zigzag()) : na) : zigzag()

plot(sz, title='zigzag', color=black, linewidth=2)

// ||---  Pattern Recognition:

x = valuewhen(sz, sz, 4) 
a = valuewhen(sz, sz, 3) 
b = valuewhen(sz, sz, 2) 
c = valuewhen(sz, sz, 1) 
d = valuewhen(sz, sz, 0)

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

// ||-->  Functions:
isBat(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.5
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad <= 0.618 and xad <= 1.000  // 0.886
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAntiBat(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.500 and xab <= 0.886  // 0.618
  _abc = abc >= 1.000 and abc <= 2.618  // 1.13 --> 2.618
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618  // 2.0 --> 2.618
  _xad = xad >= 0.886 and xad <= 1.000  // 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAltBat(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.382
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isButterfly(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.786
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 1.27 and xad <= 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAntiButterfly(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.236 and xab <= 0.886  // 0.382 - 0.618
  _abc = abc >= 1.130 and abc <= 2.618  // 1.130 - 2.618
  _bcd = bcd >= 1.000 and bcd <= 1.382  // 1.27
  _xad = xad >= 0.500 and xad <= 0.886  // 0.618 - 0.786
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isABCD(_mode)=>
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isGartley(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.618 // 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 0.75 and xad <= 0.875 // 0.786
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAntiGartley(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.500 and xab <= 0.886  // 0.618 -> 0.786
  _abc = abc >= 1.000 and abc <= 2.618  // 1.130 -> 2.618
  _bcd = bcd >= 1.500 and bcd <= 5.000  // 1.618
  _xad = xad >= 1.000 and xad <= 5.000  // 1.272
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isCrab(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.500 and xab <= 0.875  // 0.886
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886  
  _bcd = bcd >= 2.000 and bcd <= 5.000  // 3.618
  _xad = xad >= 1.382 and xad <= 5.000  // 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAntiCrab(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.250 and xab <= 0.500  // 0.276 -> 0.446
  _abc = abc >= 1.130 and abc <= 2.618  // 1.130 -> 2.618
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618  // 1.618 -> 2.618
  _xad = xad >= 0.500 and xad <= 0.750  // 0.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isShark(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.500 and xab <= 0.875  // 0.5 --> 0.886
  _abc = abc >= 1.130 and abc <= 1.618  //
  _bcd = bcd >= 1.270 and bcd <= 2.240  //
  _xad = xad >= 0.886 and xad <= 1.130  // 0.886 --> 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAntiShark(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.875  // 0.446 --> 0.618
  _abc = abc >= 0.500 and abc <= 1.000  // 0.618 --> 0.886
  _bcd = bcd >= 1.250 and bcd <= 2.618  // 1.618 --> 2.618
  _xad = xad >= 0.500 and xad <= 1.250  // 1.130 --> 1.130
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

is5o(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.13 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.618 and abc <= 2.24
  _bcd = bcd >= 0.5 and bcd <= 0.625 // 0.5
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 0.236 // negative?
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isWolf(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.27 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 0 and abc <= 5
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 1.618
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 5
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isHnS(_mode)=>
  _xab = xab >= 2.0 and xab <= 10
  _abc = abc >= 0.90 and abc <= 1.1
  _bcd = bcd >= 0.236 and bcd <= 0.88
  _xad = xad >= 0.90 and xad <= 1.1
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isConTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.618
  _bcd = bcd >= 0.382 and bcd <= 0.618
  _xad = xad >= 0.236 and xad <= 0.764
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isExpTria(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.236 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.000 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.236 and bcd <= 2.000
  _xad = xad >= 2.000 and xad <= 2.236
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(-1) and not isABCD(-1)[1], text="\nAB=CD", title='Bear ABCD', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(-1) and not isBat(-1)[1], text="Bat", title='Bear Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiBat(-1) and not isAntiBat(-1)[1], text="Anti Bat", title='Bear Anti Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(-1) and not isAltBat(-1)[1], text="Alt Bat", title='Bear Alt Bat', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(-1) and not isButterfly(-1)[1], text="Butterfly", title='Bear Butterfly', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiButterfly(-1) and not isAntiButterfly(-1)[1], text="Anti Butterfly", title='Bear Anti Butterfly', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(-1) and not isGartley(-1)[1], text="Gartley", title='Bear Gartley', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiGartley(-1) and not isAntiGartley(-1)[1], text="Anti Gartley", title='Bear Anti Gartley', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(-1) and not isCrab(-1)[1], text="Crab", title='Bear Crab', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiCrab(-1) and not isAntiCrab(-1)[1], text="Anti Crab", title='Bear Anti Crab', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(-1) and not isShark(-1)[1], text="Shark", title='Bear Shark', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiShark(-1) and not isAntiShark(-1)[1], text="Anti Shark", title='Bear Anti Shark', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(-1) and not is5o(-1)[1], text="5-O", title='Bear 5-O', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(-1) and not isWolf(-1)[1], text="Wolf Wave", title='Bear Wolf Wave', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(-1) and not isHnS(-1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bear Head and Shoulders', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(-1) and not isConTria(-1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bear Contracting triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(-1) and not isExpTria(-1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bear Expanding Triangle', style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)

plotshape(not showPatterns ? na : isABCD(1) and not isABCD(1)[1], text="AB=CD\n", title='Bull ABCD', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isBat(1) and not isBat(1)[1], text="Bat", title='Bull Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiBat(1) and not isAntiBat(1)[1], text="Anti Bat", title='Bull Anti Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAltBat(1) and not isAltBat(1)[1], text="Alt Bat", title='Bull Alt Bat', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isButterfly(1) and not isButterfly(1)[1], text="Butterfly", title='Bull Butterfly', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiButterfly(1) and not isAntiButterfly(1)[1], text="Anti Butterfly", title='Bull Anti Butterfly', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isGartley(1) and not isGartley(1)[1], text="Gartley", title='Bull Gartley', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiGartley(1) and not isAntiGartley(1)[1], text="Anti Gartley", title='Bull Anti Gartley', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isCrab(1) and not isCrab(1)[1], text="Crab", title='Bull Crab', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiCrab(1) and not isAntiCrab(1)[1], text="Anti Crab", title='Bull Anti Crab', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isShark(1) and not isShark(1)[1], text="Shark", title='Bull Shark', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isAntiShark(1) and not isAntiShark(1)[1], text="Anti Shark", title='Bull Anti Shark', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : is5o(1) and not is5o(1)[1], text="5-O", title='Bull 5-O', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isWolf(1) and not isWolf(1)[1], text="Wolf Wave", title='Bull Wolf Wave', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isHnS(1) and not isHnS(1)[1], text="Head and Shoulders", title='Bull Head and Shoulders', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isConTria(1) and not isConTria(1)[1], text="Contracting Triangle", title='Bull Contracting Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(not showPatterns ? na : isExpTria(1) and not isExpTria(1)[1], text="Expanding Triangle", title='Bull Expanding Triangle', style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fib_range = abs(d-c)
fib_0000 = not showFib0000 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.000):d+(fib_range*0.000)
fib_0236 = not showFib0236 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.236):d+(fib_range*0.236)
fib_0382 = not showFib0382 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.382):d+(fib_range*0.382)
fib_0500 = not showFib0500 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.500):d+(fib_range*0.500)
fib_0618 = not showFib0618 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.618):d+(fib_range*0.618)
fib_0764 = not showFib0764 ? na : d > c ? d-(fib_range*0.764):d+(fib_range*0.764)
fib_1000 = not showFib1000 ? na : d > c ? d-(fib_range*1.000):d+(fib_range*1.000)
plot(title='Fib 0.000', series=fib_0000, color=fib_0000 != fib_0000[1] ? na : black)
plot(title='Fib 0.236', series=fib_0236, color=fib_0236 != fib_0236[1] ? na : red)
plot(title='Fib 0.382', series=fib_0382, color=fib_0382 != fib_0382[1] ? na : olive)
plot(title='Fib 0.500', series=fib_0500, color=fib_0500 != fib_0500[1] ? na : lime)
plot(title='Fib 0.618', series=fib_0618, color=fib_0618 != fib_0618[1] ? na : teal)
plot(title='Fib 0.764', series=fib_0764, color=fib_0764 != fib_0764[1] ? na : blue)
plot(title='Fib 1.000', series=fib_1000, color=fib_1000 != fib_1000[1] ? na : black)

bgcolor(not useAltTF ? na : change(time(tf))!=0?black:na)
f_last_fib(_rate)=>d > c ? d-(fib_range*_rate):d+(fib_range*_rate)

trade_size = input(title='Trade size:', type=float, defval=10000.00)
ew_rate = input(title='Fib. Rate to use for Entry Window:', type=float, defval=0.382)
tp_rate = input(title='Fib. Rate to use for TP:', type=float, defval=0.618)
sl_rate = input(title='Fib. Rate to use for SL:', type=float, defval=-0.618)
buy_patterns_00 = isABCD(1) or isBat(1) or isAltBat(1) or isButterfly(1) or isGartley(1) or isCrab(1) or isShark(1) or is5o(1) or isWolf(1) or isHnS(1) or isConTria(1) or isExpTria(1)
buy_patterns_01 = isAntiBat(1) or isAntiButterfly(1) or isAntiGartley(1) or isAntiCrab(1) or isAntiShark(1)
sel_patterns_00 = isABCD(-1) or isBat(-1) or isAltBat(-1) or isButterfly(-1) or isGartley(-1) or isCrab(-1) or isShark(-1) or is5o(-1) or isWolf(-1) or isHnS(-1) or isConTria(-1) or isExpTria(-1)
sel_patterns_01 = isAntiBat(-1) or isAntiButterfly(-1) or isAntiGartley(-1) or isAntiCrab(-1) or isAntiShark(-1)
buy_entry = (buy_patterns_00 or buy_patterns_01) and close <= f_last_fib(ew_rate)
buy_close = high >= f_last_fib(tp_rate) or low <= f_last_fib(sl_rate)
sel_entry = (sel_patterns_00 or sel_patterns_01) and close >= f_last_fib(ew_rate)
sel_close = low <= f_last_fib(tp_rate) or high >= f_last_fib(sl_rate)
strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)